156 години НЧ“Съгласие – 1862″

    С  поднасяне на цветя пред барелефа на Ради Колесов и тържествен концерт тази вечер Народно читалище „Съгласие – 1862“ ще отбележи 156 години от създаването си. По традиция участие в концерта вземат  представители на школите и клубовете на читалището, които през изминалия творчески сезон са станали носители на награди от участия в страната и чужбина. Празничният концерт „Нашите таланти“ ще започне в 18,00ч. в Синия салон. Пред публиката тази година ще се представят Патрисия Симеонова от Школата по поп и джас пеене на Мария Ангелова, изпълнители от Вокална група „Бижу  с ръководител Павлина Христова и малките танцьори на „Ромбана“ под ръководството на Мая и Румен Тодорови.   

Народно читалище „Съгласие-1862” е основано в една от стаичките на метоха при черквата „Св.Георги” през 1862 година от даскал Ради Иванов Колесов и група млади хора и първоначално е съществувало под наименованието „Благодетелно българско читалище”. Измежду имената на неговите създатели са записани и имената на видни ямболци: Георги Дражев,Атанас Кожухаров, Никола Попиванов, Тодор Кючук Вълкув, Драгия Терзиниколов и др. Със създаването на читалището била открита и първата обществена библиотека в града,в която на почит били възрожденските вестници. През 1870 година било учредено неделно училище,полагат се основите на театралното дело,през 1898 година се основава музикалното дружество „Гусла”,а през 1912 година в читалището се създава симфоничен оркестър. През 1921 е приет новият устав и вътрешен правилник на ученолюбивото читалище „Съгласие” – Ямбол,през 1920 година се открива Народен университет.

По това време се поставя и въпросът за построяване на читалищна сграда,като по настояване на читалищното ръководство,най-после общинският съвет „в заседанието си на 23 и 24 ХІІ 1924 година/протоколи №№ 95 и 96,ст.ст. 2 и 1/” дава на читалище „Съгласие” място,на което да се построи нова модерна читалищна сграда. За набиране на средства за построяване на сградата са отпечатани и пуснати в продажба фондови марки по един,два и пет лева,събират се дарения от ямболци. Основният камък на новата сграда се полага на 19 септември 1926 година,заедно със стъкленица с акта на читалищното имущество, броеве на в.”Тунджа” и „Тракиец” и различни златни и сребърни български монети и банкноти. Строежът на сградата върви много бавно, но в края на 1937 тя вече е завършена. 

Първото читалищно ръководство е избрано през 1869 година в състав:

Председател: поп х. Тодор

Подпредседател: даскал Атанас М.Кожухаров

Касиер: Константин Г.Марангозов

Членове: Паруш п.Георгиев

Васил Русев

Колю Шестаков

Днес читалището е  мястото, където  гражданите на Ямбол търсят и намират нужната им информация за задоволяване на културните им  потребности; то е социален център и място за  срещи, дискусии и изложби; то е духовно обогатяващ прозорец за други култури и начини на живот, както от нашата  страна, така и от други по-близки и далечни страни. То насърчава младите таланти, стимулира творческите изяви, то е обединяващо място, което пази националната ни идентичност и традиции и е широко отворено към съвременните ценности и бъдещето.