ЯТПП започна работа по проект „Вашият глас за Европа – Your EU Vote”

    „Вашият глас за Европа – Your EU Vote” е нов Европейски проект, по който Ямболската търговско-промишлена палата започна работа в края на 2018 година. Проектът е финансиран директно от Европейския парламент. Неговата основна цел е да насърчи и мотивира гражданите активно да   участват в предстоящите европейски избори, като им осигури непартийна и фактическа информация. Проектът ще популяризира основните постижения и важната роля, която Европейския парламент играе в демократичния процес на европейския съюз.

     Чрез предвидените дейности в проекта на гражданите ще бъде осигурена непартийна и фактическа информация в периода до Европейските избори през 2019г., които ще се проредат в периода 23-26 май във всички страни на Стария континент.

    Проектът предвижда различни комуникационни дейности и продукти, които имат за цел да стимулират дебатите и ангажираността в най-важния демократичен процес.

    Вече стартира и мащабно информационно изследване относно осведомеността, знанието и готовността на гражданите да участват в изборите за Европейски парламент, а след него ще бъде подготвен анализ на резултатите. Този анализ ще бъде изпалзван за определяне на основните теми за дискусии по време на публичните срещи и дискусии с различни социални групи хора.         Планирани са информационните кампании под надслов „Ще гласувам за първи път” . За Ямбол те ще бъдат насочени към учениците от ПГИ „Г.С.Раковски”, ПГСАГ „Кольо Фичето”, Езикова гимназия, ПГЛПЕХТ, които за първи път ще дадат своя вот на избори. Срещи ще се проведат и с ученици от Сливен и Бургас. Ще  бъдат проведени дискусионни срещи „Май 2019 –този път ще гласувам” в 6 общини  – Ямбол, Бургас, Сливен, Стралджа, Елхово и „Тунджа”.  

   В периода февруари – март 2019г. ще бъдат проведени три семинара „Гласоподавателите нямат възраст” в пенсионерски клубове от Ямбол, Сливен и Елхово, а през месец май и в два университета в Ямбол и Бургас.

    За да се стимулират дебатите и ангажираността на гражданите в най-важния демократичен процес на Европа, ще бъдат реализирани ТВ предавания, публикувани статиии в печатни и електронни медии, както и ще бъде изработен и излъчен радиоклип „19 причини да гласувам на изборите за Европейски парламент през 2019”.