Шест вдъхновяващи истории на млади хора от община „Тунджа“

Шест вдъхновяващи истории на млади хора от община „Тунджа“ намериха място в печатното издание на Сдружение „Център за европейски инициативи“ „Младо село“, което се издава с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта 2016-2020.

На страниците на сборника е отразена историята на боксьора Даниел Асенов, който споделя, че предпочита Кукорево пред големия град, защото за него пътят към успеха започва от малкото селце. И още: „За да имаш успех като състезател ти трябват сърце, характер и талант“.

Има и история за едно момиче от града, което предпочита да отглежда децата си със съпруга си в Калчево. Деница Колева споделя, че в селото почти няма опустели дворове, а младите хора там са все повече. И, че с избора да живеят на село печелят свободата, простора, свежия въздух, чистата храна и нищо не губят.

За избора да живееш на село разказва и Пламен Петров, който предпочита живота в красивото тунджанско село пред Америка и големия град. Дипломиран икономист с отлични възможности за реализация, Пламен избира да се върне в бащиния дом и да се занимава със семейния бизнес с аргумента „Камъкът си тежи на мястото, а моето място е Генерал Инзово“.

„Село Бояджик е известно с три неща – с Бояджишкия бунт, с Джон Атанасов и с боксов клуб „Априлец“ – така с гордост презентира родното си село младата юристка Пламена Парапанова. И споделя, че за нея родното място съчетава в едно миналото, настоящето и бъдещето. Разказва за младежките общински инициативи и споделя, че в плановете й са съвместни инициативи с връстниците за пробуждането на българското село.

Атанас Петров е от село Голям Манастир. Завършва Средното училище в Скалица, а сега учи за агроном в Аграрния университет в Пловдив. Споделя, че обича земята толкова, колкото и семейството си. За селото си разказва, че е „уникално място с уникални хора“ и разбира се, не вижда бъдещето си далеч от него.

И Мартин Атанасов от село Межда учи в Аграрния университет в Пловдив. Най-ценният урок, който е научил от връзката си със земята е, че за да отглеждаш, трябва да обичаш. И има ясен план за бъдещето си – ще се върне в село Межда като дипломиран специалист и бизнесът му непременно ще е свързан със земята.

Мартин, както и Даниел, и Пламена, и Атанас от сборника „Младо село“ са част от стипендиантите на община „Тунджа“.

Община „Тунджа“ изказва благодарност на Център за европейски инициативи  за съвместната работа и за доброто сътрудничество по проект НПМ-018-П2-Т04/2019 „Младо село“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта.