Шестокласници разбулиха тайната на Питагоровата теорема

 
В продължение на 3 учебни часа, а и в неучебно време, учениците от VI „а“ и VI „в“ класове на ОУ „П.Р.Славейков“ работиха в екипи, за да изпълнят зададената им проектна дейност. Темата беше „Степени. Питагорова теорема”. Учениците трябваше да разпределят своите задачи и отговорности и след изпълнението им да се представят с общ проект. Имаха поставени задачи за решаване, за изработване на табла (лапбук, мисловна карта) и да изработят макет или мултимедиен продукт, с който да докажат верността на теоремата на Питагор.
   На 12.01.2024 г., в час по Математика – ИУЧ учениците от VI „а“ клас представиха проектите си пред своя учител г- жа Ирина Станчева, г-жа П. Деновска – ст. експерт по математика към РУО – гр. Ямбол, г-жа Илиана Бицова – директор и г-жа Радка Динева – зам.-директор на иновативно ОУ „П. Р. Славейков“. Всички групи бяха се справили много добре. В обратната връзка, която учениците дадоха, споделиха, че са работили екипно и всеки е направил всичко според своите сили и способности. С готовите проекти е реализирана изложба във фоайето на училището, за да могат и други ученици да се запознаят с дейността им.