Честит празник, народни будители!

   На 1 ноември отбелязваме деня на народните будители, на всички хора, които с делата си са допринесли за съхранението на духовните ценности и морала на нацията през вековете.

    Днес се прекланяме пред делата на св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски и много други известни и незнайни книжовници, просветители, борци за свобода и радетели за правда.

И днес сред нас са хората, които продължават делата на народните будители – дейците на просветата, културата, словото. Всеки един от нас може да допринесе за продължаване на делото им – безкористно и всеотдайно, за благото на нацията.

     Честит празник на всички достойни наследници на народните будители, които неуморно работят и възпитават у младото поколение любов към всичко свято и родно!