Честито на имениците!

Днес в Ямбол празнуват 1470 души. Дамите са 1118 на брой, а господата – 352.
Жените в града, които имат имен ден са: Пенка – 587, Петя – 497, Петкана – 16, Петка – 9, Параскева – 5, Парашкева – 3, Параска – 1.
Мъжете в Ямбол, празнуващи днес са: Петко – 261, Петьо – 41, Пенко – 38, Паруш – 10,
Парашкев – 2.
Да са живи и здрави имениците, с чест и гордост да носят имената си!