Център за интегрирани услуги беше открит в Ямбол по проект „На фокус“

 
 
 
   
Проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., е в своята активна фаза на изпълнение и официално представи Център за интегрирани услуги в град Ямбол. Проектът е финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Бенефициент по проекта е Сдружение Български Червен Кръст, а партньори са Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.
Новоизграденият Център се намира в град Ямбол, на адрес ж-к „Хале“ 35 и разполага с 10 места за настаняване (5 двойни стаи), кухненско помещение, дневна стая, конферентна и обучителна зала, както и помещения за екипа, който обслужва Центъра. Екипът на Центъра разполага с 4-ма социални работници, които предоставят подкрепа и консултации на настанените в Центъра. Центърът е напълно оборудван, с необходимите мебели и технически средства, с достъп до интернет и телевизия, компютърна техника.
   Центърът осигурява на своите ползватели не просто място за временно настаняване и изхранване, но и условия, близки до домашната среда, както и изключително важните социално-здравна, психологическа и юридическа подкрепа. Специални гости на официалното събитие по откриване на Центъра бяха зам.-областния управител Николай Костадинов, зам.-кметът на Община Ямбол Васил Александров, председателят на Общинския съвет на Община Ямбол-Антон Шиков, зам.-председателят на НС на БЧК-Стойчо Стойчев, генералният директор на БЧК- проф. д-р Красимир Гигов, началник на сектор „Миграция“ към ОД на МВР-Ямбол-Татяна Павлова, както и представители на различни институции, организации и местната общност.
    Официалното събитие по представяне на Центъра осигури възможност на всички гости да разгледат новооткрития Център, да се запознаят с дейностите по проекта, както и да общуват директно с настанените там деветима украински граждани и да научат техните истории.

Това съобщение е създадено в рамките на проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на съобщението се носи от Сдружение Български Червен Кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Норвежкия финансов механизъм и Програмния оператор.