Центърът за изкуство в Тунджа откри учебната година

Децата от село Кабиле бяха първите ученици на Центъра за изкуство в община Тунджа. На 1 октомври стартира новата учебна година в центъра. През предстоящата учебна година в Центъра за изкуство ще има 9 постоянно действащи групи, 8 в направление изкуство и 1 в направление спорт. ОЦИИД “Тунджа“ планира множество участия в конкурси на местно и национално ниво, изложби и съвместни мероприятия с Община“Тунджа“, общински детски градини и училища.

За началото на учебната година клуб“Съотечественик“ и Дружеството за приятелство с народите на Русия, направиха подаръци на децата от групата, като изявиха желание за съвместна дейност и общи прояви и в бъдеще време с Общинския център за изкуство.