Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ямбол през 2022 година

Цени на сделките със земеделска земя в област Ямбол през 2022 година

 

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол достига 1 080 лв. за един декар, което е с 12.3% повече в сравнение с 2021 година (табл. 1). Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ямбол е по-ниска с 348 лв. за един декар.

 

Област Ямбол е на 15-то място в страната, по цена на сделките с ниви през 2022 година. Най-висока цена на сделките с ниви е регистрирана в област Добрич, а най-ниска в област Перник.

През 2022 г. най-висока e цената на сделките с ниви в община Елхово – 1 208 лв. на декар. След нея са общините Тунджа – 1 192 лв. и Стралджа – 1 009 лв. на декар. Най-ниска е цената на сделките с ниви в община Болярово – 531 лв. на декар.

 

 Цена на рентата на земеделска земя в област Ямбол през 2022 година

През 2022 г. средната цена за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол достига 56 лв., което е с 30.2% повече спрямо 2021 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 19 лв., като спрямо предходната година се увеличава с 58.3% (табл. 2). В сравнение със средната цена за страната (63лв./дка), през 2022 г. цената за наем/аренда на един декар ниви в област Ямбол е по-ниска с 11.1%.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток