Художествена галерия „Жорж Папазов“ представя картини на Панайот Янков

От 19 февруари до 26 февруари ХГ „Жорж Папазов“ – Ямбол ще представи самостоятелната изложба-живопис на Панайот Янков. Тя е 7-мата самостоятелна изложба за художника, но първа, която представя в залите на галерията. В нея посетителите ще имат възможност да видят 50 негови творби, сътворени основно през 2018 г., както и няколко по-ранни картини.
Силата и предпочитанията на твореца са в пейзажа, като най-разработвания от него сюжет е река Камчия, която той рисува през различните сезони. Ще могат да се видят и няколко платна, изобразяващи река Тунджа, няколко морски пейзажи, както и натюрморти.

Панайот Янков е роден в Ямбол на 1 октомври 1936 г. и по-специално, както уточнява самият творец, в Каргона.
Първото му участие в изложба е в далечната 1959, когато младият Янков, отбил наскоро военната си служба във ВМС – Бургас, се включва в Окръжна изложба в читалище „Съгласие“.
Без да има академична школовка, но радващ се на менторството на големия ямболски художник и педагог Стефан Бъчваров, Панайот Янков навлиза в художествения живот на града ни.
Трудовият му път е изцяло свързан с професията на художника. Работи като такъв първоначално в летище Ямбол и ДАП Ямбол, а от 1966 до 1996, когато се пенсионира, в Химически комбинат „Димитър Димов“.
Участва в окръжните художествени изложби в Ямбол, както и в самодейни изложби в Копривщица, Пловдив, София, Перник.
В последните няколко години Панайот Янков активизира участията си в художествения живот в града, като редовно се включва в традиционните за галерията изложби „Светлината“ и Коледната изложба. Негови творби могат да се видят и по общите и тематични изложби, които организира Арт галерия „Кирил Кръстев“.