Фолклорен празник „От Цветница до Гергьовден“ – наградените

Класиране на участниците във 21-то издание на Общинския пролетен празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден“ – 17 април 2022 година: 
 
ПЛАКЕТИ
1.Детска градина „Пламъче“ -град Ямбол
3.Село Дражево
4.Село Маломир
5.Танцов състав „Ромбана“-град Ямбол
6.Танцова школа“Всички стъпки“- град Ямбол
7.Танцов състав“Магия“ -село Бояджик
8.Село Чокоба
9.НЧ“Зора-1945″- град Ямбол
10.Село Генерал Тошево
11.Танцов състав -село Стара река
12.Танцов състав -село Кукорево
13.Село Хаджидимитрово
14.Село Калчево
15.Танцов състав -село Гълъбинци
16.Село Победа
17.Село Завой
18.Обединен детски комплекс -град Ямбол
19.Вокална група“РетроАкбунарки“-село Генерал Инзово
20.Ванеса Александрова Кичукова – град Ямбол
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ
1.Певческа група -село Роза
2.Детска танцова формация“Акбунарчета“-с.Ген.Инзово
3.Йоанна Иванова -град Ямбол
4.Димана Демирева-село Маломир
5.Янимир Демирев-село Маломир
6.Певческа група -с.Бояджик
7.ФГ“Зорица“при НЧ“Зора-1945″ -град Ямбол
8.НЧ“Зора-1945″-инд.изпълнители
-Мария Димитрова Иванова
-Дария Иванова Вълева
-Александър Иванов Тодоров
-Лия ЧавдароваСолакова
-Мария и Михаил Георгиеви
9.Певческа група -село Стара река
10.Донка Стоянова -село Генерал Тошево
11.Танцов състав-село Болярско
12.Обединен детски комплекс-град Ямбол:
-Светозара Стоянова Колева
-Стилияна Петрова Петрова
-Василка Василева Илиева
13.Певческа група -село Кукорево
14.Певческа група -село Стара река
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ
1.Певческа група -село Крумово
2.Певческа група -село Дряново
3.Диана Михова-Голям манастир
4.Радка Добрева-село Стара река
5.Певческа група – село Гълъбинци
Наградите – дипломи и грамоти , могат да се получат в читалището на Генерал Инзово или в община „Тунджа“.