Фестивал „Пусть всегда будет солнце-2019“ – класиране

????????????????????????????????????

                                                  К Л А С И Р А Н Е

на участниците във фестивала „Пусть всегда будет солнце-2019“

Област Ямбол

 

Предучилищна възрастова група

  ТАНЦ:

Първо място:Група „Слънчо“,ДГ „Надежда“ гр. Елхово

Второ място: Клуб танцова аеробика „Пламъчета“ДГ „Пламъче“гр. Ямбол

Второ място:Група „Звънче“ДГ „Надежда“ гр. Елхово

   ПОЕЗИЯ:

Първо място:Михаела Стоянова Стоянова, ДГ „Надежда“ гр. Елхово

 

Второ място:Клуб руски език „Пламъче“ град Ямбол

 

   ПЕСЕН:

 

Първо място: Вокална група „Пламъчета“, ДГ  „Пламъче“ град

 

Възрастова група 1-4 клас

  

    ПЕСЕН     1-4 КЛАС

Първо място:Александра Михайлова Николова, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Ямбол

Второ място:

Джанина Петрова Николова, НЧ „Развитие –  1893“  гр. Елхово

 

Второ място:

Анна Иванова , Студия по изкуствата „Белканто“Гр. Ямбол

 

Второ място : Формация „Солнечные лучики“, Клуб Съотечественик“ Ямбол

 

Трето място:

Вокална група ДО-РЕ –МИ“, СУ „П.К.Яворов“ гр. Стралджа

 

ПОЕЗИЯ    1-4 КЛАС

Първо място:Анна Иванова, Клуб „Съотечественик“, Ямбол

Второ място:Сияна Руменова Георгиева, ОУ„Н.Петрини“, гр. Ямбол

Второ място:Дария Николаева Колева, ОУ„Н.Петрини“, гр. Ямбол

Трето място:Далия Иванова, Клуб „Съотечественик“, Ямбол

 

ТАНЦ         1-4 КЛАС

 

Първо място :Танцова група , СУ“П.К. Яворов“, гр. Стралджа

 

                 Възрастова група  5-7 клас

 

ПОЕЗИЯ      5-7 КЛАС

 

Първо място: Ана-Мария Димитрова , Клуб „Съотечественик“, Ямбол

 

Второ място:Алина Станчева Ставрева , ПМГ „Ат. Радев“гр. Ямбол

         

Възрастова група 11-12 клас

ПОЕЗИЯ

Първо място: Ани Тодорова Енчева, ПМГ „Ат. Радев“гр. Ямбол

 

Възрастова група 5-7 клас

ПЕСЕН      

 

 Първо място: Наталия Пламенова Георгиева, ОУ„Н. Петрини“

   Второ място: Даниела Добрева , Студия по изкуствата „Белканто“ гр.Ямбол

   Второ място : Вокална група „Звездичките“, ОУ„Св.Св.Кирил и

                            Методий“ с. Зимница, Общ Стралджа

   Трето място:Вокална група СУ“П.К. Яворов“ гр. Стралджа

 

Възрастова група 8-10 клас

ПЕСЕН

           

            Първо място: Квартет  „Пятничета“ при  Сдружение Вокална група “Пятница 13“ при Народно читалище „Зора 1945“ гр Ямбол

            Първо място: Маги Панайотова, Сдружение Вокална група “Пятница 13“ при Народно читалище „Зора 1945“ гр Ямбол

 

            Второ място:  Пейти Димитрова ,Сдружение Вокална група “Пятница 13“ при Народно читалище „Зора 1945“ гр Ямбол

 

            Второ място: Мария Златкова Костадинова ПМГ„Атанас Радев“ Ямбол

Възрастова група 11-12 клас

 

            

Първо място:

             МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ при СУ „П. К.Яворов“гр.Стралджа