Училището в Скалица подреди ретроспективна фотографска изложба

Един автентичен разказ в черно-бели и цветни фотографии от личния архив на учебното заведение подредиха ученици и учители от СУ“Паисий Хилендарски“ в село Скалица. Ретроспективната изложба е посветена на два юбилея – 185г. образователно дело и 165г. светско училище. Фотографската изложба представя най-важните моменти от създаването на училището и снимки от неговото развитие.