Ученически фестивал „С песните на Европа“ – резултати

ПРОТОКОЛ
Днес, 15 май 2021 г., се проведе ученическия фестивал „С песните на Европа”, Ямбол – 2021
Комисия в състав:
Председател – Цветомира Гицова
Членове: Елена Иванова и Божидара Божилова направи следното класиране:
ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Първа възрастова група:
І награда: Александра Стоянова Атанасова
НЧ „Развитие – 1893“, гр. Елхово
ІІ награда: Катрин Николаева Калканджиева
ДГ“Надежда“, гр. Елхово
ІІІ награда: Рая Тодорова Хаджидимитрова
ДГ „Пламъче”, гр. Ямбол
Поощрение: Симона Данчева Иванова
ДГ „Валентина“, гр. Ямбол
Вокална група „СЛАДУРАНИ“
ДГ „Радост“ , гр. Ямбол
Втора възрастова група:
І награда: Йоана Ташева Ташева
ДМФ „Звездопад“, гр. Стара Загора
ІІ награда: Пресияна Димитрова
НЧ „Развитие – 1893“, гр. Елхово
ІІІ награда: Вокалната група „Славееви гласове”
при НУ „Проф.Нойков”, гр.Ямбол
Поощрение: Емилиян Иванов, Калина Георгиева
ВГ „Славееви гласове”
НУ „Проф.Нойков”, гр.Ямбол
Трета възрастова група:
І награда: Кристиан Петев Николов
читалищен клас по пеене
НЧ „П. К. Яворов-1920” –София
І награда: Наталия Руменова Ковачева
ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол
ІІ награда: Рая Диян Донева
ОУ „Николай Петрини“ – гр. Ямбол
ІІ награда: Мария Красимирова Иванова
Студио за поп пеене при ОДК, гр.Ямбол
III награда: Виктория Добрева Добрева
ОШИ“ Илия Аврамов“, гр.Нова Загора
Поощрение: Мария Дел Кармен Кръстева Мангърова
ОШИ“ Илия Аврамов“, гр.Нова Загора
Габриела Ангелова Георгиева
ВС „Бижу” при НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол
Четвърта възрастова група:
І награда: Пейти Димитрова ВГ за руски песни „Пятница 13“
при НЧ „Зора-1945“, Ямбол
І награда: Маги Панайотова
ВГ за руски песни „Пятница 13“
при НЧ „Зора-1945“, Ямбол
І награда: ВГ „Вдъхновение“
Н Ч „Развитие – 1893“, гр. Елхово
ІІ награда: Евангелина Станкова ВГ за руски песни „Пятница 13“
при НЧ „Зора-1945“, Ямбол
III награда: Мария Златкова Костадинова ВС „Бижу”
при НЧ „Съгласие -1862” – Ямбол
Поощрение: Ния Радостинова Щерева
при Общински детски комплекс, гр.Ямбол