Ученически спортни игри

На стадиона в с. Роза се проведе общинското ученическо първенство по футбол – състезание от първия етап на Националния спортен календар на МОН за ученици.
Прекрасното време и отличната организация, създадена от домакините от с. Роза, дадоха възможност на футболистите да покажат максимално своите умения и способности в този спорт.
След футболния маратон в с. Роза се получи следното класиране:

Възрастова група V – VІІ клас:
І място – ОбУ „Васил Левски „, с. Тенево;
ІІ място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий „, с. Веселиново;
ІІІ място – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза.

Възрастова група VІІІ – Х клас:

І място – СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Скалица.

Наградите за участниците бяха осигурени от община „Тунджа”.
Да пожелаем успех на отборите от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, и от ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево, които ще представят общината в следващия етап от надпреварата.