Ученически игри по лека атлетика в община „Тунджа“

Отбори от три средищни училища на община „Тунджа взеха участие в ученическите игри по лека атлетика, етап от спортния календар на МОН за учебната 2018-2019 година. Състезателите  във възрастовата група – ученици V-VІІ клас показаха максимално своите възможности в шест лекоатлетически дисциплини: бягане на 100 м, 400 м, и 800 м; скок на дължина, тласкане на гюле и щафета 4 Х 100 метра.

В резултат на добрата организация и сериозната подготовка на отборите се получи един хубав празник на леката атлетика.

След приключване на състезанията по всички дисциплини и сумиране на точките се получиха следните резултати:

Във възрастова група V-VІІ клас – момчета:

І място – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново – 123 т.;

ІІ място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево – 101 т.;

ІІI място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий ”, с. Бояджик – 75 т.

Във възрастова група V-VІІ клас – момичета:

І място – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, с. Веселиново – 109 т.;

ІІ място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево – 80 т.;

ІІI място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Бояджик – 46 т.

Победителите в дисциплините ще представят община „Тунджа“ на областното състезание по лека атлетика.