Урок по родолюбие

   Една прекрасна инициатива за въздигане на българската духовност и култура в младото поколение, организирана съвместно с Фондация „Въздигане“!
Третокласниците на ИНУ „Св. Св. Кирил и Методий“ изслушаха с интерес и внимание живия разказ за славното ни минало (нетрадиционно поднесено въведение към стартиране изучаването на българската история в новия за тях предмет „Човекът и обществото“), което от своя страна провокира желанието им да се включат активно в последвалите експеримент и дискусия.
    Всички заедно разсъждаваха върху това, какъв е изводът от показаното и преживяното от тях, след което бързо стигнаха до извода, че когато сме заедно, сме по-силни, после поразсъждаваха върху народната мъдрост: „Сговорна дружина планина повдига“ и надписа на герба на Републиката и на сградата на Народното събрание „Съединението прави силата“.
   Накрая третокласниците получиха богато илюстрирани и подходящо оформени за възрастта им книжки с комикси: „Кан Кубрат – Заветът на българите“ с посланието, че трябва да помнят, че са потомци на велик народ и ако се придържат към завета на Кан Кубрат, ще живеят достойно и щастливо!