Допълнителни места за обществената трапезария

Управителният съвет на Фонд „Социална закрила” (ФСЗ) одобри допълнителните заявки, отправени от доставчиците на услуга „обществена трапезария”, изпълняващи проекти на територията на Община „Тунджа”.

Сдружение МИГ-Тунджа, Общински младежки съвет „Тунджа”, „Странджата-БГ” ЕООД и „ Ексклузив – Калин” ЕООД, които са регистрирани доставчици на социални услуги, от 01.10.2016 г. предоставят безплатно обедно хранене на 450 лица и семейства в общността.

Допълнителната квота, одобрена от Фонд „Социална закрила” дава възможност от 01.11.2016 г. да бъдат включени допълнително 162 потребителя.  Така общият капацитет на услугата „обществена трапезария” ще позволи обхват за 612 лица и семейства, живеещи в затруднено материално положение.

Освен проектите, финансирани от Фонд „Социална закрила”, Община ”Тунджа” продължава изпълнението  на проект „Топъл обяд-2016”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за 100 ползватели от 16 населени места.

С допълнително одобреното финансиране, от услугата „обществена трапезария”, предоставяна по различни проекти, на територията на община „Тунджа”, ще се възползват общо 712 лица.

%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f