Уловени мигове

Сдружението на жените военнослужещи откри в столицата фотографската изложба „Жените в Българската армия – Сила и Дух“. Тя е посветена е на 75 години от постъпването на първите жени в българската армия.
Сред включените фотографии е и тази, с лика на Яна Георгиева, военнослужеща от 42 механизиран батальон – Ямбол.
„Сила и Дух!“: има го в днешните жени – военнослужещи на батальона.