Увеличава се броят на новите жилищни сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Ямбол през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 14, а новопостроените жилища в тях са 33. Спрямо съответното тримесечие на предходната година сградите са с 6 повече, или със 75.0%, а жилищата в тях се увеличават над 3 пъти. (фиг. 1).

 Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 2 908 кв. м, като спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличава със 139.3%.      

Жилищната площ също се увеличава – със 114.5% и достига 2 179 кв. метра (фиг. 2).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 151.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2018 г. и достига 88.1 кв. м през същото тримесечие на 2019 година.

Иванка Чонгарова

Младши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток