Тържественото откриване на жътвената кампания в община „Тунджа“ ще бъде на 22 юни в село Търнава

Тази година тържественото откриване на жътвената кампания в община „Тунджа“ ще се проведе на 22 юни от 11 часа в с. Търнава.  Организаторите – община „Тунджа”, фирма „Пеликан Агро” ЕООД и кметство с. Търнава, спазват утвърдената традиция вече 11 години.

Във връзка с традиционното зажънване се обявява конкурсът на тема „Жътва” в две категории:

В категория „Изобразително изкуство” до 16 юни в община „Тунджа” се приемат детски рисунки с техника по избор в три възрастови групи – от 4 до 6 г., от 7 до 13 г. и от 14 до 18 г.

В категория „Кулинарно творчество” до 21 юни отново в общината се приемат обредни хлябове.

В деня на зажънването в с. Търнава ще бъде подредена изложба с рисунките, ще бъдат представени обредните хлябове и жътварски трапези от тунджанските села.