Три имота на обща стойност над 1,146 млн. лв. продаде на търг община „Тунджа“

Три имота на обща стойност 1 146 752 лв. без ДДС продаде на последния търг община „Тунджа“, съобщи кметът Георги Георгиев.

Два от земеделските имоти са в землището на с. Безмер с начин на трайно ползване  – без определено стопанско предназначение. По-големият имот е с площ 417,575 дка и е достигнал цена от 1 133 315 лв. без ДДС, вторият е от 6,6 дка и е продаден за 6937 лв. без ДДС. Третият имот е дворно място в с. Веселиново с площ 510 кв. м, продажната му цена е 6499 лв. без ДДС.

На търга е наето и помещение в с. Голям манастир.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев припомни, че общината продава имоти, които досега не са й носили никакви приходи, а с реализираните продажби ще разгърне мащабна строителна програма, насочена най-вече към подобряване състоянието на уличната мрежа.