Трима са били кандидатите за закупуване на част от бившите „Пехотински казарми“ в Ямбол

Трима са били кандидатите, които са участвали в търга с тайно наддаване на Министерството на отбраната за поземлен имот с идентификатор 87374.526.117, с площ 98 398 кв.м, застроен с 28 броя сгради, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Генерал Владимир Заимов“.
Фирмата, която е спечелила търга е „Холдинг център“ АД, става ясно от заповед, публикувана на сайта на МО. За част от бившите „Пехотински казарми“, фирмата е обявила цена от 7 200 000 лв.
Интересът към този имот показва, че Ямбол е привлекателен град за инвеститори. Теренът на бившите казарми е едно от прилежащите пространства на града и е с важно значение за развитието на Ямбол. Неговото неизползване и изоставяне от Министерството на отбраната oт 2002 година, доведе до рушене на сградите, а закупеният имот винаги ще бъде част от Ямбол.
Очакваме информация за бъдещите намерения на инвеститора за развитието на имота. При предстоящото проектиране Община Ямбол ще изисква спазване на подходяща улична регулация, която да отговаря на стандартите на града, коментира кметът на Ямбол Валентин Ревански. 
Във връзка с проведените разговори с министъра на отбраната Красимир Каракачанов, Община Ямбол отново ще подаде ново искане за прехвърляне на по-голямата част от военните имоти в тези поделения.
Общата площ на бившите “Пехотински казарми” е 700 000 кв.м.