„С изкуство срещу насилието – да нарисуваме пъстър Великден“ в община „Тунджа“

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“ покани тунджанските деца и ученици от детските градини и училищата да се включат в инициативата „С изкуство срещу насилието – да нарисуваме пъстър Великден“, посветена на големия християнски празник – Възкресение Христово.

Комисията съдейства за закупуването на 5 броя яйца с различни размери, акрилни бои и материали, които бяха предоставени на Общинския център за изкуства и извънучилищна дейност „Тунджа“ в  с. Кабиле.

В Центъра децата и учениците от община „Тунджа“ изрисуваха яйцата, които ще бъдат поставени пред административната сграда като великденска украса