С благодарност от БЧК

По повод 140 години от основаването на Български червен кръст, инж. Митко Филипов, Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол връчи благодарствена грамота на Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“.

Инж. Филипов изказа своята благодарност към Община „Тунджа“, Общинската организация на БЧК и доброволците към нея за подкрепата, съпричастността и отзивчивостта.

Община „Тунджа“ е партньор на БЧК- Ямбол в редица ключови за местните общности инициативи, като разпределението на ресурсите по програмата за интервенционните запаси, осигуряването на обедно хранене в общинската образователна инфраструктура, осигуряването на психологическа подкрепа за деца и възрастни и др. Това позитивно партньорство БЧК- Ямбол и община „Тунджа“ ще продължат да развиват и утвърждават в полза на благосъстоянието на хората.