Съобщение от БЧК – Ямбол

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от 13 февруари 2018г.

До делегатите на Областното общо събрание на БЧК Ямбол

 

Уважаеми дами и господа,

 На основание чл.27, ал.2 и ал.3 от Устава на Български Червен кръст, Областният съвет на Български Червен кръст – Ямбол свиква редовна сесия на Областното общо събрание.

Събранието  ще се проведе на 21 февруари 2018г. /сряда/  от 10,30 часа в Синия салон на Народно читалище „Съгласие 1862” – град Ямбол  при следния

 

         ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет на Областния съвет на БЧК-Ямбол за работата на организацията през 2017г.
  2. Отчет на Областната контролна комисия.
  3. Проект на бюджет на ОС на БЧК – Ямбол за 2018г.
  4. Приемане на план за работа на ОС на БЧК – Ямбол през 2018г.

 

           Регистрацията на делегатите започва в 10,00 часа.

 

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно, на същото място     при същия дневен ред и може да се проведе, ако се явят най-малко 40 % от всички членове на общото събрание. При липса на кворум се свиква ново събрание по реда на чл. 27, ал. 3.

 

Във връзка с това е необходимо всички делегати  да потвърдят участието си в срок не по-късно от 19.02.2018 г.

на телефон: 046/66 44 24 или на  e.mail: yambol@redcross.bg

           

д-р Антоанета Антонова                                        инж. Митко Филипов

Председател на Областния съвет                           Директор на Секретариата       

               на  БЧК – Ямбол                                              на ОС на БЧК  – Ямбол