Съветници на БСП съдействат на граждани

Със съдествието на съветници от БСП беше решен проблемът на гражданите, живеещи на улиците „Сливница” „Кичева” и „Странджа”, които месеци наред не можеха да намерят съдействие от общинска администрация да бъде изчистено минисметище, образувало се до контейнерите за отпадъци.

Гражданите потърсиха председателя на групата съветници от БСП Катя Георгиева, за да им съдейства за решаването на проблема и се оплакаха, че вместо да получат разбиране от общинска администрация,  при подаване на оплакването от там са ги обвинили, че не си плащат данъците и такса смет.

Катя Георгиева подаде сигнал със снимков материал както до дирекция „Общинска собственост и икономически дейности” в община Ямбол, така и до обединение „Грийн колект” с . Хаджидимитрово, което по договор с общината изпълнява услугата сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци и сигнализира и на телевизия „Диана”. Реакцията на фирмата и на общината не закъсняха и минисметището беше почистено.