Съветниците от БСП не подкрепиха решението да се остави без разглеждане искането на Местната гражданска инициатива

Съветницте от БСП единодушно гласуваха против предложението на ГЕРБ да се остави без разглеждане искането на Местната гражданска инициатива, която предлага на Общински съвет да запази градоустройствения статут, всички съществуващи сгради, преместваеми съоръжения, временни постройки и подобрения в хотелски комплекс „Боровец” в Ямбол.

Това е първата в Ямбол Местна гражданска инициатива, която се организира по Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 56 граждани са провели общо събрание с решение да я инициират, а с подписите си са я подкрепили 3277 души. Позицията на групата съветници на БСП, изразена от нейния председател Катя Георгиева, беше, че тази гражданска активност не трябва да се пренебрегва.

Общинският съветник от БСП Мариета Сивкова също подкрепи идеята, че тази инициатива могже да послужи като част от заданието за изработката на Подробен устройствен план на парк Боровец и затова съветвниците трябва да я подкрепят.

Дори не беше подложено на гласуване от председателя на Общинския съвет предложението на общинския съветник Светослев Стоев да се даде думата на инициативния комитет, за да се чуе и тяхната позиция.

Съветниците от ГЕРБ използваха отново мнозинството си, за да не зачетат мнението на гражданите, търсейки извинение в законност, която те самите не спазват, а всъщност целта им е да изпълнят повелята на техния партиен лидер да гласуват против.