Съботни разкази с Димитрина Бояджиева

ЖИВИ ВЪГЛЕНИ 
   Надул гайдата в подлеза на Уолстрийт Деян Бонев вижда през полупритворените си клепачи скупчените хора от неделните тълпи. Той надува гайдата, песента избликва, а хората го слушат като омагьосани – ненадминат майстор, бреййй!!! и… дзън-дзън, падат центове в черното куфарче.
Той, този гайдар Деян Бонев, дето свири сега в подлеза на Уолстрийт, преди да вземе зелена карта, свиреше в инструменталния състав на Тракийския фолклорен ансамбъл на родната си страна. Със закриването на ансамбъла участниците трябваше да се преквалифицират в нещо друго, но Деян не го биваше за нищо друго и мъката в душата му покри с пепел живите въглени от млъкналата гайда. Сбогом на ансамбъла, сбогом и на Жана от танцовия състав със скокливите й посестрими и атлетични пъргави момци. И без това не бяха за него леките Жанени стъпки, скоковете и небрежно втъкнатите в косите й теменужки. Деян се измъчваше, но какъвто беше тромав, все не успяваше да остане насаме с нея. Причакваше я след репетиции, не намираше смелост да я спре и Жана всеки път го подминаваше. А как й отиваше носията – при всяко завъртане, престилката й се вееше и шарките на чорапите й се показваха. Как да не надува гайдата Деян! Пръстите му по ръчилото играеха тъй, че зрителите полудяваха. 
И сега – ансамбълът закрит! 
Почти месец вкъщи Деян гледа през прозореца застоялите води на реката, яде сандвичи, чете вестници. Понякога водеше вечер жени, а на сутринта ги отпращаше разчорлен и зъл. Не бе доближавал гайдата през това време и тя стоеше прашна и няма в стаята му. И един ден – за чий дявол му е да стои така! Я по-добре… Положи гайдата в черно куфарче, сложи чамовете около кръста си над дънките, обу маратонки и… чао на унилото настроение. Дълго обикаля улиците. Април пак се суетеше да вали ли, да не вали ли, слънцето и то – да се покаже, или да остане зад облак и Деян, сякаш напук на несполуката, която тичаше по петите му, спря до един ъгъл и наду гайдата. Звуците на „Девойче, девойче” се разнесоха и дзън… падна жълта стотинка в празното куфарче. Цяло лято Деян свири като тигър под синьото небе, разклаща чановете – капка по капка вир става, нали така? Какъв ти вир! Свиренето на гайда в техния град се оказа боклук, както и много други неща.И в юлския следобед, вървейки по напечените пресечки към познатия ъгъл – ама че жега! Какво чака, да взема влака и хайде на морето. 
Да, ето го неговото купе. Извинете, може ли да мина… Ако обичате. Ето го мястото, пише го на билета. Там край морето Деян свири, свири, разклаща чановите, бърше небръснатия си врат. Спират момичета с пирсинговани пъпове, момчета с татуирани гърбове, старчета с найлонови бомбета, лелки с бели шапки с дантелени периферии. Но Деян не забелязва нищо, той свири, разклаща чамовете, звуците се удрят в бетонните стени на хотелите, отекват в паркираните джипове пред тях. Не е ли изумително! И една привечер, надул гайдата пред казиното, под премрежените си клепачи Деян вижда скупчените хора, откъдето черните Жанени очи изпитатлно го гледат, като трънчета се забиват по цялото му тяло.Тръгнала си в замиращата вече мелодия, Деян едва успя да й каже: весела вечер! И толкова. Като зашеметен не можеше и не можеше да повярва на щастието си и край на колебанията. Хукна да я гони, да кръстосва, да се притеснява, да се взира в хората. Уви. На следващата вечер Деян отново застана на същото място пред казиното, с надеждата да мине Жана, но тя не мина. Ама че работа! Откъде да предполага Деян, че Жана танцува в казиното, всяка вечер танцува, но не копаница, а други танци. Ох, Жана! Деян пъшка, напипва маратонките под леглото. Октомври е, вали, дъждът тропа по стъклата на хотелската стая. Я по-добре да замине за София. Ако посъбере още малко пари, ако кандидатства за зелена карта и го удобрят, може да отиде в Америка да свири и тогава Жана… 
В очакване на зелената карта, надул гайдата в подлеза на НДК, цяла зима Деян вади трънчетата едно по едно. Жана млада и доверчива оживяваше в дън душата му, играеше копаница и се усмихваше. Но през балконите нахлу нова пролет и дърветата пак се раззелениха. В края на пролетта – същинско чудо!- извикаха го на интервю. В хорския океан от желаещи откликнали на зова, предначертали велики дела, Деян изплува. Всичко бе уточнено: защо заминава, с какви пари разполага. Вече на улицата мръкваше, Деян мислено се поздрави за зелената карта в черното куфарче и за нагрда спря пред примамливо светещо заведение. Портиерът бди пред разпътното място, а зад вратата бумти музика. Нямаше места. Деян пъхна двадесетолевка в ръката на портиера и нахълта в тътнещия салон. Е, намери се местенце. С достолепие остави черното куфарче, поръча си питие, пийна и се поотпусна. От подиума в спарения въздух чалга-певица пееше: „…Запали, запали, всички дрхи запали, само токчетата, само тях ми остави…” Деян пийна отново. Хубаво, хубаво е местенцето! Светлините мигаха. На подиума вече танцуваха полуголи момичета, поклащаха се като разцъфтели орхидеи, като змии виеха тела. Мамка му! И защо, какво лошо има!? Почакайте! Става въпрос за Жана, която танцуваше между тях. И иска ли питане, Деян не виждаше нищо друго освен Жана – блестяща като отключена витрина, от която не бе взел нищо. Тялото му още помнеше самотата на изминалите дни. Ако не бяха закрили ансамбъла… Ако през лятото беше набрал навреме смелост… Ако… Барабаните биеха известяващи – танцьорките снемат дрехите. Обхванати от страст присъстващите ръкопляскаха… 
Поривът заглъхна. Деян допи питието и стана. Вече не искаше да взема нищо от витрината. Какво повече! Зелената карта е в черното куфарче.
*** 

ВИДЕОКАСЕТАТА

на Димчо Койчев

В петък, на деветия ми рожден ден мама ми подари глобус, баба маратонки, а дядо – двата динозавъра Острозъб и Хищнозъб. Не се зарадвах кой знае колко. Не бях много радостен заради мечтаната видеокасета „Дисниленд”, която тъй и не получих за Коледа. Докато мама режеше тортата, започнах да се утешавам, че може да я получа по пощата подарък от баща ми, но пък откъде можеше да знае за моята мечта, за касетата де, щом никога не ме е виждал. Все пак не губех надежда, нали според баба, всеки човек си има своя Ангел-пазител, да се застъпва пред Бога за него. Ангелът се застъпвал дори за децата му, пък аз какво съм, дете на баща си –та си помислих, че неговият ангел не може да остане безразличен към мен. Както и да е. То си беше явно, никакъв ангел не се е навъртал наоколо, докато Румен и Цецо разказваха как гледали касетата и колко страхотно било градчето на Дисниленд с влакчето на ужасите, кривите огледала и всичко остнало там, пък аз подсвирквайки,  казах: „Голяма работа!”, обаче вкъщи се разревах. Исках да ми купят касетата и това си е. „Е, е, е, голямо момче, пък плаче!- прегърна ме дядо. –Чакай сега, нека се разберем като мъже”. „Я го остави! – намеси се баба.- И никакви прегръщаници с тоз калпазанин, дето и носа си да избърше не знае, а касета му се приискало. Утре за видео може да се затръшка и не разбира, че всеки ден цените растат и вечно има нужда от  лекарства, прахове, сапун…”. Мама пък беше готова с плесканиците и не пропусна да спомене за зимното си палто, което носела  от времето преди да се родя.
       И тъй, оказа се, че ангелите си имат по-важна работа, та си останах без касета, а това помрачи Коледния празник. Обаче в събота, докато обядвахме, баба каза, че г-жа Русенова от десети етаж има внучето си Денис на касета, заснет в парка на Дисниленд, докато се забавлявал там и ако обещая да бъда послушен, може да отидем да гледаме касетата. За послушането обещах и баба стана да се обади по телефона. От разговора се разбра, че следобед г-жа Русенова ще ни очаква. За лудата радост не ще и казване, но до следобед трябваше да стоя мирен, затова отидох да си играя с динозаврите острозъб и хищнозъб, само дето острозъб трябваше да надува рога тихичко, пък такава борба не струва. Да надуя рога по-силно не трябваше да ми минава и през ум, такава дивотия, нали помнех обещанието.  Оставих динозаврите и почнах да си мисля. Мислех си за много неща, но най-вече за касетата. След някое време   взех да прегледам програмата за понеделник, но чух мама и баба да си говорят в кухнята и отидох при тях. Беше станало време за г-жа Русенова. Преди да тръгнем, баба пак ми напомни за слушането, път аз, вече обут в новите маратонки, я прегърнах с: „Обичам те бабо! Обичам те, колкото крайчето на амебата”. „Хайде, хайде! Друго си е от земята до небето” – побутна ме баба към вратата и ние с мама се разсмяхме.
   Когато се качихме на десетия етаж, г-жа Русенова наистина ни очакваше. Върху масата бяха поставени кафени чашки, бисквити и кутия бонбони. Имаше и високи стъклени чаши, в които по-късно пихме ананас. Дори видеото работеше. От екрана ни гледаше малко момченце, седнало върху гърненце, и г-жа Русенова ласкаво му извика: „Какво, сине? Какво, синенце?”-сякаш щеше да я чуе. Тя отиде да донесе кафето, а баба ми обясни, че това е Денис като малък и е кръстен на дядо си Данчо, както аз съм кръстен на моя дядо. Когато г-жа Русенова наля кафето, ми подаде кутията с бонбони. Аз си взех една и отново погледнах към екрана. Сега Денис тичаше из стаята, качваше се по дивана и викаше нещо неразбрано, неизвестно на кого. „Долито не го ли учи български? ”-попита баба. „Не – въздъхна г-жа Русенова. –Долито е станала по-американка и от американците. Такъв ми бил късмета, да гледам внучето си на касета. Това живот ли е? – отново въздъхна тя. – Да го чуваш, да го виждаш и да не можеш да го пипнеш”. „И на мен не ми е по-леко” – зауспокоява я баба и спомена за касетата дето исках да ми купят. Тогава г-жа Русенова стана и смени касетата. На екрана се появи мъж, а до него вървеше Денис вече голям почти колкото мен. И двамата бяха с шапки, но на Денис шапката му стоеше страхотно. Исках да попитам това баща му ли е, но в далечината запламтяха хиляди златни точици и увеселителният парк се появи ослепително – целият в сияние. Мисля, че няма по-страхотно нещо от този парк – земята на Дисни – гъмжащ вълшебен град с Мики Маус, Донълд Дък, Котаракът в чизми, Малката Русалка – все герои от приказките, които бях чел. Прилича на сън, обаче не можеше да се сравнява по цветове. Беше много по-страхотно. Заедно с Денис полетях с влакчето на ужасите, бродехме из лабиринтите, където Денис храбро се сражаваше със скелетите, без да се страхува. Най-сетне излязохме от лабиринтите и Денис се затича към едно стрелбище, но се спъна и си нарани коляното. Горкия Денис. Навярно много го болеше. Заприиждаха хора, а заедно с тях и герои от приказките. Видях да наднича Робин Худ, отзова се дори Алиса от страната на чудесата. Онякъде се появи медицинска сестра и проми раната.  С превръзката стана много добре, а Денис, вместо да е благодарен, докато се изправяше, блъсна Робин Худ, който искаше да му помогне. След това хвърли шапката си към камерата и стана тъмно. Повече не се появи Дисниленд, но не съжалявах. Не исках да гледам как Рабин Худ обира стрелите си от земята.
   Когато се прибрахме вкъщи баба заразказва как г-жа Русенова гледа всяка вечер Денис на касета, чува го, но не може да го пипне, пък аз си мислех за Робин Худ – защитникът на бедните. Колко пъти и аз съм падал и ожулвал коленете си, а баба духне, духне с „шара-бара гущеричка, туй старо друго ново и готово. Юнак без рана не ходи.” А какъв юнак беше Денис? Блъсна Робин Худ, който искаше да му помогне. Голям юнак, няма що!Този Денис, дето бил кръстен на дядо си Данчо. „Спи ли ти се?” – попита мама. Отвърнах „не”, но се облегнах на рамото й.  Продължиха да си говорят с баба, но повече не ги чувах. Повече нищо не чух, защото съм заспал. Заспал съм сладкия си сън заключен с девет ключа в топлата стая, готов да полети през девет земи в десета.

Димитрина Бояджиева е родена в гр. Ямбол. Завършила е библиотекознание в София. Нейни белетристични творби са  публикувани в националния печат. Спечелила е конкурс за написване на радиопиеса, която е излъчена по националното радио.  Има първа награда за разказ от Конкурса на в-к Труд „Златен  ланец” 2008. Нейни разкази са публикувани в англоезични интернет  издания: Lokal Mindsq San Diego California, New York Review. Има  издадени пет книги: „Спомен за коледарите”/ Универсситетско  издателство ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 1994/ разкази и новели,  „За Диана и други богини” С., „Сребърен лъв”/1997/, разкази, „В  омагьосаната градина на словото” /2001/ импресии, „Супермъжки  времена” С., изд. „Захарий Стоянов”,2003 и „Капризите на Лола” разкази С., изд. „Захарий Стоянов”, 2010

Живее и работи в родния си град. Член е на СБП. За себе си  казва, че е по-спокойна, когато е неспокойна. Харесва твърдението на художника Рьоне Магрит, че човек често има навика да свежда  непознатото до познато. Затова в разказите си тя се опитва да  превърне познатото отново в непознато.