Съботна поезия с … Величка Николова

ДЕН ДО ПЛАДНЕ

Сутрин от ухо на заек тръгва

шепот за голяма хайка.

А огромното небе изстива –

тъй отдавна то отписаха,

че самотно и ненужно бавно се отдалечава.

 

Лист от съхнеща топола

иска някого да стопли

и лети, и все избира –

нещо въздухът го мами.

 

Някаква искра  се мъчи

тук ли, там ли да припламне –

сигурно душа се моли,

сигурно едва живее.

 

Идва пладне, облак висва

като знаме уморено.

Вятър с миризма на кисело

сенките за обед граби.

 

Косъм, вързан за баира

дърпа слънцето обратно.

Ти си просякът, задрямал

до църковната ограда.

 

***

 ИДИ  ДАЛЕЧЕ

Иди далече от света,

когато си изпълнен с безпокойство,

когато те измъчва тъмна страст,

когато си обзет от злоба.

 

Когато гняв те оцвети

с пурпурната си окраска,

ти ближните си пощади

и бягай в пустите пространства.

 

Там няма никого

и няма да смутиш

децата си и всички близки,

и няма да ги оскърбиш

изричайки безсмислици.

 

От милост и от благородство

отдалечи се сам

и вярвай – ще ти помогне Бог,

ще те закриля там,

 

където можеш да крещиш

единствено на себе си.

Но ти тогава ще мълчиш,

озадачен и немощен.

 

Потресено ще разбереш,

че ти си грешният.

Тогава тихо помоли

за опрощение.

 

 

16.11.2019г.

***

НАРОД   БЕЗ  БОГА

Народ без Бога е слуга нещастен

на други богати народи,

такъв народ убива децата си

още в женска утроба.

 

Жадна за удоволствия сган,

величаеща чужди кумири,

невежа и страшна тълпа

превърнала всичко в пари.

 

Народът без Бога се смее,

а домът му бавно гори.

И не знае за какво да живее,

и не мисли как ще умре.

 

Без Бога сме мъртви души,

измамили само себе си,

отворили жадно очи и уши

за всякакви виртуални мерзости.

 

И оставаме диви и прости,

макар че говорим английски

и се боим да извикаме горестно:

„Боже, спаси и помилуй ни!”

 

А Божият съд приближава,

До вратата е – погледни!

Идват съд и въздаяние,

затрупват ни страшни беди.

 

Единствената утеха остава,

че Бог е многотърпелив:

все още от нас покаяние чака,

всемогъщ и милостив.

 

Величка Николова

 

20.11.2019г.