Стели Джамбазова оглави БМЧК

Над 60 делегати от клубовете на Български младежки Червен кръст от цялата страна участваха в Национално събрание на Българския младежки Червен кръст – най-висшият форум на младежката организация, провел се в периода 26 – 27 март 2021г. в дигитална среда. Гости на събранието бяха Зам.-генералния Директор на БЧК, д-р Славита Джамбазова и Директори на Секретариатите на Обл.Съвети на БЧК от цялата страна.

От БМЧК – Ямбол участие взеха двама доброволеца – Стели Джамбазова и Радосвета Узунова, както и щатния специалист по младежка дейност Гергана Георгиева.

В рамките на два дни делегатите от всички 28 областни организации на БЧК приеха Отчета на БМЧК за мандат 2019-2021г., Насоки за дейността на БМЧК за мандат                    2021-2023 г. и План за дейността на БМЧК през 2021г.

Важна част от дневния ред е изборът на ново Национално ръководство на БМЧК –  Председател на БМЧК, членове на изпълнителния съвет на БМЧК и съветник по съответствието на БМЧК.

Избраното ново ръководство на БМЧК е в състав:

Председател на БМЧК – Стели Джамбазова, делегат от област Ямбол;

Членове на Изпълнителния съвет на БМЧК:

  • Лора Фучеджиева – делегат от област Бургас;
  • Нина Ценкова – делегат от област Монтана;
  • Михаил Иванов – делегат от област Добрич;
  • Толга Мехмедов – делегат от област Русе;

Съветник по съответствието – Кирил Кирилов – делегат от област Шумен.

Изключително сме горди, че делегат от област Ямбол – Стели Джамбазова е избрана за Председател на БМЧК. През последните две години Стели бе зам.-председател на младежката организация на червения кръст. Изборът на Стели за Председател на БМЧК е доказателство за водещата позиция на ямболската младежката организация в страната, което ни дава повод за гордост.  

Пожелаваме успех на новоизбраното ръководство на БМЧК през следващия двугодишен мандат.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол