Статистика

През ноември 2017 г. в област Ямбол са функционирали 23 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 400, а на леглата – 741. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а леглата в тях с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 4.5 хил., или с 2.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2017 г. намаляват със 7.2% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 1.6 хиляди. Те са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 256, а пренощувалите българи – 1.3 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 4.6 нощувки, а българските – средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2017 г. е 20.9% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.1 процентни пункта. 

Приходите от нощувки през ноември 2017 г. в областта достигат 190.3 хил. лв., или с 22.1% повече в сравнение с ноември 2016 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани – с 13.6%, така и от чужди граждани – с 43.4%.