Старт на празничните прояви в Община „Тунджа“

09.00 ч.   Велопоход, посветен на международния ден на авиацията и космонавтиката и Деня на Община „Тунджа”, организиран от община „Тунджа” и авиобаза Безмер  
10.00 ч. ОЦИИД с. Кабиле   „Водим бъдещето за ръка“- празник за децата от детските градини  
12.00 ч. пред сградата на община „Тунджа”   Финал на велопохода. Награждаване на участниците    
14.30 ч. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза Общинска детска асамблея „Тунджа” – творчество и красота”   На празник в училище Събитие по проект „Заедно с родителите“- иновации в образователната система на община „Тунджа“ за децата от ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза и НУ „Св. Климент Охридски“, с. Крумово  
17.00 ч. с. Козарево     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”  
19.00 ч. с. Ханово     Концерт на Фолклорен ансамбъл „Тунджа”