Старт на жътвената кампания в община „Тунджа“

На 8 юни 2018 г., от 11.00 часа, в село Търнава, тържествено ще бъде открита жътвената кампания в община „Тунджа“.

Организатори на утвърдилата се церемония са Община „Тунджа“, фирма „Пеликан Агро” ЕООД и кметство с. Търнава.

Първият житен сноп ще бъде ожънат в нивите на „Пеликан Агро“ ЕООД с управители Таня и Теодор Тодорови.