Ситуацията в област Ямбол е спокойна

Въпреки продължаващите валежи на територията на област Ямбол и обявения оранжев код, ситуацията в областта е спокойна. Към дежурните в Областна администрация Ямбол няма подадени сигнали за наводнения или нанесени щети от проливен дъжд. Нивото на река Тунджа при Ямбол е 178 см. при критични 600 см. Нивото на река при Елхово е 112 см., при критично ниво от 290 см.