Сирни Заговезни на „Кукерландия“

В квартал „Каргон“ бяха представени два обичая, които по традиция присъстват в програмата на маскарадния фестивал „Кукерландия“.

Самодейци от Народно читалище „Пробуда -1909“ представиха християнския семеен обичай за искане прошка на Сирни Заговезни под надслов „Да простим, за да бъдем здрави!“ в Етнографската къща в квартал „Каргон“. Всички елементи на празника бяха представени – искането на прошка на празничната трапеза, пожеланията, хамкането децата от семейството с халва.

Събитието беше излъчено в пряко предаване на официалната страница на Община Ямбол във Фейсбук.

Представянето на един много по-древен обичай от времето на траките – традицията за хвърляне на дървени стрели и прескачане на огъня за здраве, се състоя до Етнографската къща. Обичаят беше наречен в програмата „Пречистени от огъня“.

Нашите предци са хвърляли дървените стрели, изработвани единствено от дървото мекиш, с различни пожелания и наричания. Всяка стрела е била наричана на някого и за нещо. Колкото по далеч излети стрелата, толкова по-голяма е вероятността желанието да се сбъдне. В някои краища на България тези стрели се наричат „бутурници“.

”Прескачането на огъня не се прави само за здраве, но и за да бъде човек пречистен духовно, а и да покаже смелостта си. И днес традициите са живи, съхраняват се и се предават на поколенията в Ямбол. Благодаря на ямболската кукерска група при Народно читалище „Умение – 2003“ и на самодейците от Народно Читалище „Пробуда-1909“, за реализацията на този празник“, коментира заместник-кметът на Ямбол Михаил Керемидчиев.