Синдикатът на таксиметровите шофьори излиза с предложения за сигурността

           СНЦ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ СИЛА

 

ДО: Димитър Иванов Областен управител- област Ямбол

До: Кметовете на общини Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа, Болярово

ДО: Старши комисар Генчо Иванов Директор на ОДМВР – Ямбол

ДО: ОО „АА“- гр. Ямбол

           ПРЕДЛОЖЕНИЯ

От СНЦ „Синдикален съюз СИЛА“- Ямбол

Относно: Подобряване организацията и сигурността на таксиметровия превоз на пътници и повишаване взаимодействието и координацията с ОДМВР- Ямбол

  1. Да се създаде работна група с участието на представители на бранша, която да извърши проверка на всички таксиметрови стоянки и направи предложения за разкриването на нови. Всички стоянки да се обозначат с пълен комплект знаци „В 27″ или „В 28″ , „Е 20″ , Пътна табела ТЗ „Начало на зоната на действие на пътни знаци В 27 и В 28″ , „ Пътна табела Т5 „Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28″ , Пътна табела Т4 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28″, допълнителна табела „Т-17″ за принудително преместване на неправилно паркирани ППС и маркировка в жълт цвят с надпис „ТАХГ\ Да се предприемат своевременни действия от страна на контролните органи, съобразно техните задължения и правомощия, при установяване на нарушения.
  2. Да се създаде възможност за бърза връзка с ОДМВР- Ямбол, чрез която водачите на таксиметровите автомобили да имат възможност да сигнализират в случай, че е застрашена тяхната сигурност.
  3. Да се засилят превенцията и контрола в ромската махала по отношение на предпоставките за ПТП, телесни увреждания и нанасянето на материални щети по автомобилите посредством злоумишлени действия от страна на някои от обитателите на махалата, а именно хвърляне на предмети срещу автомобилите, поставяне на прегради, разпиляването на строителни материали върху уличната мрежа и др.
  4. Да се засилят превенцията и контрола по спазване на ЗДвП от страна на пешеходци и велосипедисти. Да се предприемат своевременни действия от страна на контролните органи, съобразно техните задължения и правомощия, при установяване на нарушения.
  5. Да се изградят джобове на автобусните спирки с цел улесняване на движението и намаляване риска от пътни инциденти.
  1. Да се създаде по- добра организация на движението в пиковите часове на кръстовището на ул. „Преслав“ и ул. „Търновска“, както и в района на пешеходната пътека на МГ „Атанас Радев“.
  2. Да се създаде по-добра организация на движението по отношение на светофарната уредба.
  3. Да се изгради кръстовище с кръгово движение, за по- добра организация на движението и по- голяма пропускателна възможност на кръстовището.