Серия информационни срещи на ОИЦ-Ямбол

В началото на месец юни Областен информационен център – Ямбол ще даде възможност на всички желаещи да получат информация за актуалните възможности за финансиране по Оперативните програми, по Програмата за развитие на селските райони, по Програмата за морско дело и рибарство и др. за 2019г.

 

Изнесените приемни ще се състоят на следните дати:

 

  • гр. Болярово – 10.06.2019г. (понеделник), от 10.00 до 15.00 часа срещу сградата на общинска администрация, гр. Болярово.;
  • гр. Елхово – 11.06.2019г. (вторник), от 10.00 до 15.00 часа- на площада пред хотел „Колхида“;
  • гр. Стралджа – 12.06.2019г. (сряда), от 10.00 до 15.00 часа пред сградата на ЦСРИ (Център за социална рехабилитация и интеграция), гр. Стралджа;
  • с.Тенево, община Тунджа – 13.06.2019г. (четвъртък), от 10.00 до 15.00 часа пред НЧ „Просвета“, с.Тенево;
  • гр. Ямбол – 14.06.2019г. (петък), от 10.00 до 15.00 часа пред сградата на „Безистен“, гр. Ямбол.

 

Ще бъдат предоставени и информационни материали.

За допълнителна информация:

Деница Цонева

Управител на ОИЦ

Тел. 046/620189

e-mail: oic_yambol@abv.bg