Село Кабиле ще бъде първото газифицирано село в Източна България

Истински коледен подарък са приготвили за жителите и бизнеса на село Кабиле фирмата – инвеститор и община „Тунджа“. Овергаз започна изграждането на близо 8 километра газопровод в тунджанското село. От фирмата изпълнител съобщават, че плановете са до Коледа това да бъде първото село с природен газ в Източна България. Новата газоразпределителна мрежа ще достигне до 200 клиенти. До момента над 100 домакинства от общо 370 са изявили желание да бъдат газифицирани. Стопанските клиенти в района също са проявили интерес да заменят неефективните горива, които използват с природен газ. Общинските сгради също ще бъдат включени в газификацията. Детската градина с яслена група в селото ще бъде приоритетно газифицирана, а след нея общината планира да задели средства за поетапното включване на читалището, центъра за изкуства в Кабиле и кметството.

Бъдещите потребители ще се възползват от комфорта и уюта на природния газ и ще се убедят в неговите предимства – икономичност, ефективност, чистота. Според изчисленията газификацията в селото ще намали с 53 тона годишно фините прахови частици и други вредни за здравето вещества във въздуха, което е директна инвестиция в качеството на живот на хората. Семействата ще намалят разходите си за отопление, готвене и топла вода, като заменят електричеството с газ. Бизнесът в района също ще реализира икономии, ако предпочете синьото гориво пред мазута и нафтата.

Тази инвестиция създава изключителна перспектива в селата на община „Тунджа“. Тя е възможна, благодарение на съвместните усилия на общината, фирмата – инвеститор, кметството и цялата местна общност на село Кабиле. Община „Тунджа“ подготвя и следващи такива концепции за развитие и на други населени места, включени в състава й.