Седем иновативни училища в област Ямбол за учебната 2023/2024 година

548 ще са иновативните училища в България през учебната 2023/2024 г. – с 6 повече от миналата година. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане Списък. Сред тях са и седем учебни заведения в област Ямбол – Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с.Скалица, община „Тунджа“, ОУ „Николай Петрини“, Средно училище „Св.Климент Охридски“, ОУ „П.Р.Славейков“, ЕГ „Васил Карагьозов“, ПГИ „Г.С.Раковски“ и ГСАГД „Кольо Фичето“. 

Общо 192  училища от всички 28 области в страната влизат в публикувания списък. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си. Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Общо 252 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

69 училища, които през учебната 2022/2023 година не са били иновативни, сега имат одобрени проекти.