Сдружение „Бъдеще за Ямбол“ : Продължават опитите да бъдат присвоени 600 дка от „Червен баир” в Ямбол

Кметът на Ямбол Валентин Ревански упорито отстоява намерението си да „подари” на частни търговски дружества три терена с обща площ 600 дка, намиращи се в местността „Червен баир”. Трите предложения, с които трябва да се узакони това посегателство, отново са включени в дневния ред за предстоящото заседание на ОбС – Ямбол следващата седмица. На предходната сесия на местния парламент в края на септември тяхното разглеждане бе отложено с гласовете на 18 съветници и присвояването им бе временно осуетено. Очевидно обаче залогът е голям, защото въпреки законовите нарушения, явното ощетяване на града и кухото съдържание на инвестиционните предложения, кметът отново се опитва да ги прокара през общинския съвет. Целта е терените да бъдат харизани без търг или конкурс и на много по-ниски цени от пазарните на съмнителен частен инвеститор, който уж ще изгради там фотоволтаични паркове.

Как действа схемата?

За целта са създадени три отделни търговски дружества, но с един собственик – италианецът Кристиано Камизини. Това са „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“. Дружествата са създадени през юни тази година с капитал от по 10 лв. и нямат никаква дейност. Декларирали са пред общината, че всяко ще инвестира по 1,8 млн. лв. за фотоволтаична централа. В замяна на това, общината ще им издаде сертификат за инвестиция клас „В”, което обаче трябва да се гласува и приеме като решение от ОбС /това са именно предложенията, внесени от кмета/. Ако това стане, инвеститорът автоматично придобива правото да се възползва от „насърчителни” мерки – да изкупи терените на смешно ниски цени, т.е. да си получи подаръка.

Кои са фактите, даващи ни основание да мислим, че става въпрос за схема източване на ресурсите на град Ямбол?

  1. Кметът не е изпълнил задълженията си по Закона за насърчаване на инвестициите да предостави информация на сайта на общината за всички обекти, по които може да се кандидатства с инвестиционна цел, което не е направено и до този момент. Така се създава привилегировано положение спрямо един инвеститор – този, предложен от кмета Валентин Ревански.
  2. Общината ще продаде едни от най-ценните си имоти на безценица. Първият е 105 дка, вторият – 325 дка, а третият 171 дка. Предложената от инвеститора цена за тях е съответно 753 хил. лв., 1.23 млн. лв. и 874 хил. лв. Сборувано това прави по около 5 лв. на м2. Средната цена на подобни имоти в Ямбол е 3-5 пъти по-висока, ако се играят търгове може да бъде и повече.
  3. Дружествата „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1“ ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2“ и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3“, които искат да придобият имотите, са създадени през юни тази година с капитал от по 10 лв. и нямат никаква дейност.
  4. За изграждането на 1 МW мощност на фотоволтаична централа са необходими 10дка терен, а средната пазарна цена за това е 1,5 милиона лева. Или върху всеки от трите терена, описани по-горе, могат да се изградят сътветно: върху 105дка – 10МW, за което са необходими 15 милиона лева; върху 325дка – 32МW, за което са необходими 48 милиона лева; върху 171дка – 17МW, за което са необходими 25,5 милиона лева /този анализ е направен след запитване до „Института за енергия от възобновяеми източници – IRES”/. Реално предложената от всяко от трите дружества инвестиция е 1,8 милиона лева. Върху който и да е от трите терена с тези средства може да се построи мощност от приблизително 0,5 МW, за което, както вече бе споменато, са достатъчни 5 дка. А терените са в пъти по-големи. Или на безценица ще бъдат придобити стотици декари, с които инвеститорът ще се обогати за сметка на общината.
  5. Трите терена са с различна големина, но инвестицията навсякъде е 1.8 млн. лв., въпреки, че ще се поставят различен брой панели и мощностите ще са различни, съответно и разходите за изграждането и поддръжката им. Самото финансиране е повече от неясно. Инвеститорът твърди, че ще осигури средствата /общо 5.4 млн. лв. в течение на 3 години/ чрез заем от друга своя фирма – „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС БЪЛГАРИЯ”. Тя е създадена само преди година също с капитал от 10 лв., няма обявени активи, и не е ясно дали и откъде разполага с толкова пари.
  6. Работните места, които ще се разкрият, са 6 на обект и то само за първата година, след това са 0, като средната работна заплата, посочена за тях е около 440 лв. – много под минималната за страната.

Отново призоваваме общинските съветници към отговорна позиция и възпрепятстване ограбването на града ни.

 

Сдружение „Бъдеще за Ямбол”