Сдружение „Бъдеще за Ямбол“: Призоваваме кмета Ревански да оттегли предложението си за ПУП на парк Боровец

ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪДЕЩЕ ЗА ЯМБОЛ“ ЗА ПУП НА ПАРК БОРОВЕЦ  

 

Кметът на Ямбол посегна на „Боровец“, заделя 6.5 дка от парка за ресторанта си


С настоящата си позиция алармираме обществеността на Ямбол, че съществува реална опасност заради частни интереси градът да загуби завинаги 6.5 дка от един от емблематичните си паркове – „Боровец“. Причината е обособяването на парцел с такава площ, който се придава към ресторанта, собственост на кмета Валентин Ревански. Узаконяването на това посегателство се очаква да стане на предстоящата сесия на ОбС, където е внесено предложение за отделяне на значителна част от парка като имот към хотелския комплекс на кмета.

Какъв е механизмът за удовлетворяване на този чисто частен интерес, ощетяващ града?

Първата стъпка е изработването и приемането на един на пръв поглед безобиден документ – Подробен устройствен план (ПУП) на парк „Боровец“. Той обаче е изключително важен, защото това е планът, който урегулира по изцяло нов начин територията на парка – какво е нейното предназначение, какви имоти се обособяват, какво може да се строи там. Към момента за парка няма такъв ПУП. По съществуващите документи това е горска територия, предвидена изцяло за озеленяване, за отдих, спорт и други подобни дейности. Единствените други имоти са съществуващите в момента сгради и съоръжения като телевизионната кула, сеизмичната станция, водохранилището. Сред тях е и хотелът на кмета. Към него няма придадена част от самия парк.

Именно това променя изработения устройствен план. Според него 6.5 дка от парка се отделят и обособяват в нов имот, вече не за озеленяване, а за хотелски комплекс, с възможност до 60 процента от терена да бъдат застроени. Той може да бъде ползван изключително и само от собственика на хотела и впоследствие да бъде закупен без търг или конкурс. При всички положения обаче, ако планът бъде приет, Ямбол ще загуби безвъзвратно тази част от парка, коята се превръща в частна собственост.

Има още няколко факта, които навеждат на мисълта, че всичко това е схема за превръщането на един апетитен общински терен със статут на парк в частна собственост. Планът е обявен тихомълком, никой в Ямбол не разбра, че се прави подобно нещо. Нямаше публично оповестяване, публичен дебат и обществено допитване, нямаше дори и от любимите на местната власт анкета-допитване на гражданите във фейсбук. Предложението пък е внесено в ОбС в последният момент и на сесията в най-отпускарския месец август от зам.-кмета Енчо Керязов. Очевидно е, че кметът иска формално да се дистанцира, уж че не е той вносител на предложението, обслужващо собствения му интерес. А самият план предвижда още десетки изменения, повечето от които напълно излишни, вероятно за да се прикрие истинската му цел.
Апетитите на кмета към този терен личат и от факта, че и в момента, без да е негова собственост, той е заграден с незаконна ограда вече години наред и се ползва единствено и само от неговата фирма без никакво правно основание. А би трябвало да е достъпен за всички граждани. За това не е платен нито лев на общината. По цените на действащата наредба за ползване на общински терени, по която плащат всички търговци, кафенета, ресторанти и др., за всичките тези години дължимата сума вероятно е шестцифрена. На този фон показното даряване на кметската заплата изглежда направо смешно. На всичко отгоре в тези три години откакто е кмет г-н Ревански е имал служебното задължение да контролира и събере от своята си фирма тези дължими на града милиони, нещо което не е сторил и до сега.

 Освен моралните доводи, споделени дотук има и законови ограничения за приемането на този ПУП:

  • На първо място това е фактът, че терена на парк Боровец според акта за собственост е с предназначение „горска територия“ и начин на трайно ползване „За защитно и изолационно озеленяване“. Този факт предполага, че първо трябва да се смени предназначението на земята, което се извършва от Министерството на земеделието и горите (МЗГ) и чак след това да се внася проект на ПУП за одобрение в Об.съвет Ямбол.
  • На второ място това е фактът, че кметът е възложил за проектиране ПУП-а не според обхвата на заданието, прието от ОбС, какъвто е законовия ред, а по неясно за никого задание, каквито правомощия по закон той няма и следователно не може да извърши такова възлагане. В заданието, прието от съвета още през 2019 г. се предвижда изработване на ПУП само за територията на парк Боровец, а в предложението на кмета се вижда, че се включват и части от съседните улици и се създава цял един нов квартал.
  • И на трето място е факта, че според ЗУТ няма законова възможност да се преотреждат и продават терени публична общинска собственост, предназначени за зелени площи.

 

Всичко тези правни аргументи, които няма как да не са известни на кмета Ревански, правят още по съмнително това предложение и засилват още повече нашето убеждение, че целта на този ПУП не е да се регулира парка и да се защитят интересите на ямболии, а да се предоставят 6,5 декара публична общинска собственост, предназначена за зелени площи, на фирмата на кмета.

В историята на Ямбол нито след Освобождението, нито през социализма, нито след демократичните промени има такова грубо посегателство върху парковете на града. Затова призоваваме кмета Ревански сам да си изтегли предложението. В случай, че не го направи, призоваваме общинските съветници да не приемат проекта за ПУП на парк Боровец, предложен от кмета Ревански. Призоваваме ги да защитят интересите на своите съграждани и на Ямбол. Призоваваме нашите съграждани към активна гражданска позиция по изложения проблем.

Сдружение „Бъдеще за Ямбол