Сдружение „Бъдеще за Ямбол“ – новата гражданска платформа

Сдружение „Бъдеще за Ямбол” е надпартийно сдружение с фокус върху гражданското общество, със заявка за активно участие в обществения живот  и местното самоуправление. Така представи на пресконференция днес най-новата  гражданска платформа в града екскметът Георги Славов.

„Много често заради политически интереси се пренебрагват местните проблеми или те стават заложник на междупартийни битки. Вместо да се предлагат конкретни, точни и ясни решения на проблемите , се гонят политически дивиденти. Примери за това в Ямбол има много, като най-яркият  за това е новата болница”,  каза още той и допълни:  „Бъдеще за Ямбол” предлага друг подход  – обединение и общи действия по конкретни проблеми, идеи, каузи.

   Новосъздаденото движение няма да е нито ляво, нито дясно, нито политическо, то  ще е  ямболско, категорични са учредителите. Сред тях са трима настоящи общински съветници – адв. Георги Георгиев , Стоян Стоянов и Ивайло Симеонов, както и бизнесменът Красимир Дюлгеров. Така на практика движението вече има свои представители и реално присъствие в местния парламент и макар да са от различни политически формации  те  споделят изцяло идеите на сдружението, а това, което ги обединява е каузата „Ямбол”.

 

     Ето какво сподели още Георги Славов пред ямболските медии:

 „ Създаването на движението е продиктувано и от загрижеността ни за бъдещето на Ямбол, както подсказва и самото име на движението. Ние следим много внимателно какво и как се случва в управлението на града – местно и държавно. И констатираме редица проблеми и рискове, които според нас не са в полза на ямболии.

     Визията за съвременния облик и развитие на Ямбол бе заложена преди 15 години, когато за първи път получих доверието на нашите съграждани да бъда кмет на града. Тя беше реализирана и надграждана последователно в продължение на три мандата. Изпълнени бяха стотици малки и големи обекти, сред които Градския парк, централната пешеходна зона, Безистена, канализацията на Каргона, пречиствателната станция, улици, тротоари, детски и спортни площадки, училища, детски градини, детски ясли и много други.

     В съответствие с тази визия бяха изготвени и други десетки проекти, много от които бяха с осигурено финансиране и точен разчет кога и как да се изпълнят във времето. Те бяха наследени от кмета Ревански и екипа му. Разбира се, аз им благодаря, че ги изпълняват и продължават начертания от мен, още преди години път за развитие на Ямбол, това е правилно. Но веднага изниква въпросът – А къде е техния собствен принос, тяхната визия за развитието на Ямбол, техните проекти за изпълнението на тази визия, какво ще оставят те на своите наследници? Ние не виждаме нищо такова и това вече е изключително сериозен проблем за града. Защото Ямбол в момента се движи по набраната от годините преди мандата на кмета Ревански много силна инерция. Но това не може да продължава безконечно. А без визия, без подготовка, без планиране, градът неизбежно е обречен на застой.

      Съвсем отделен и много тревожен за нас е въпросът как се изпълняват проектите, как изобщо се харчат публичните средства и се управлява общинската собственост – в това отношение имаме много сериозни резерви. Именно този анализ, който направихме преди да учредим сдружението, беше и катализаторът, който ни мотивира за това наше действие.

     Трябва да отбележа, че предмет на нашето внимание не е само местната власт, но и териториалните държавни институции, които също имат съществено значение в живота на гражданите. Затова и сред целите, които си поставяме са:

     – оказване на реален граждански контрол върху работата и решенията на общинските и държавни органи на властта;

     – участие при формирането и прилагането на управленски решения, отнасящи се до развитието на Ямбол;

     – прозрачност и информираност на гражданите относно действията на общинските и държавни органи на властта;

     – разобличаване на случаи за нередности и злоупотреба с власт, както и сезиране на компетентните органи и даване на гласност с цел тяхното предотвратяване, прекратяване и неповторение;

     – ясно разделение между публичен и частен интерес при упражняване на местната и държавната власт в града.

          Надяваме се това наше движение „Бъдеще за Ямбол“ действително да е широката гражданска платформа, към която каним да се присъединят още наши съграждани, които споделят идеите ни и истински милеят и радеят за Ямбол, за да можем заедно да градим бъдещето на града ни!