Санитарна сеч в центъра на Ямбол

Не безразборна, а санитарна сач се извършва по дърветата в центъра на Ямбол, уточниха от общината. Премахват се стари изсъхнали клони, които мога да бъдат опасни. С окастрянето се цели и повдигане короните на дърветата в района около музея.

В края на ул.“Раковски“ се налага премахване клоните на дърветата, защото застрашават околните сгради.