Само три басейна с разрешителни

   Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев разреши през летния сезон къпането в три открити плувни басейна на територията на общината.
Разрешено е къпането в откритите плувни басейни в с. Симеоново, стопанисван от „Биосим“ ЕООД; в с. Генерал Инзово, стопанисван от община „Тунджа“ и в с. Калчево, стопанисван от ЕТ „Стратиев и син – Динко Стратиев“.
Забранява се къпането в открития басейн в с. Веселиново и във всички останали водни площи на територията на община „Тунджа“ – реки, канали и язовири.