Само ОББ е подала оферта за финансов посредник за дълга

Само Обединена българска банка е подала оферта в процедурата за избор на финансов посредник за емитиране на облигационния заем от 9 млн . евро  на община Ямбол, но все още няма подписан договор с нея, съобщи на пресконференция Катя Георгиева. Тази информация й е станала известна, след като е получила отговор от общинска администрация по отправено от нея питане към кмета Георги Славов в правото й на общински съветник.

Тя припомни, че срокът за подаване на офертите беше 19 февруари, но след това общината не оповести никакви данни за хода на процедурата.

На втория й въпрос дали е започнала процедура по емитиране на общински облигации, отговорът е, че това ще стартира след изготвяне на предложението от финансовия посредник.