Румънци с най-много нощувки в ямболските хотели през август

През август 2019 г. в област Ямбол са функционирали 19 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 373, а на леглата – 682. В сравнение с август 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 9.5%, а на леглата – с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2019 г., е 4 185, или с 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2019 г. в област Ямбол е Румъния – 25.6%, следват Австрия – 14.8%, Германия – 9.1% и Португалия – 6.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2019 г. се увеличават с 39.3% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 2 269. Те са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 445, а пренощувалите българи – 1 824. Българските граждани са реализирали средно по 1.8 нощувки, а чуждите – средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2019 г. е 21.2% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.4 процентни пункта.

Приходите от нощувки през август 2019 г. в областта достигат 165 367, или с 19.2% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение както на приходите от български граждани – с 21.3%, така и от чужди граждани – с 12.7%.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток