Рождени дни в Пенсионерски клуб „Надежда”

Родените през второто тримесечие пенсионери от ПК „Надежда“ с. Бояджик, по създадена традиция, отпразнуваха рождените си дни. Рождениците получиха най-искрени пожелания за здраве и дълъг живот. Наздравици, песни и народни хора огласиха празника.
Нека сърцата им винаги да са пълни с любов, съвестта им да не бяга от истината, да живеят в мир и разбирателство с всички, да са здрави и дарени винаги с обичта на любимите си хора!

Руска Панайотова
Читалищен секретар при НЧ „Джон Атанаасов-1928”