РИМ – Ямбол с пореден спечелен проект за финансиране на разкопки от Министерство на културата

За поредна година Регионален исторически музей – Ямбол ще получи финансиране на археологическите разкопки на средновековната крепост “Малкото кале“ с. Воден, община Болярово. Средствата се осигуряват от Министерство на културата. Проектът на музея е одобрен след проведена конкурсна сесия за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация през 2021 г.

През настоящата година държавата, чрез Министерство на културата, предоставя на РИМ – Ямбол сумата от 30 357 лв. Екип на музея, под ръководството на ас. д-р Стефан Бакърджиев и археолога Явор Русев, заедно със студенти от УниБИТ, под ръководството на доц. д-р Диана Стоянова, ще проучват през месеците юли и септември този емблематичен за ямболска област обект.

Средновековната крепост се намира на 2,5 км. югоизточно от с. Воден, община Болярово, област Ямбол в м. „Малкото кале“. Проучванията на крепостта „Малкото кале“, които стартираха през 2008 г., дават възможност за проследяване на историческото развитие на региона в един сравнително кратък период (XI – XII век). Проучваният обект има представителен характер, което се потвърждава от използваните архитектурни елементи и украси, както и от луксозните предмети, открити при археологическите проучвания.

През 2020 г. при разкопките се откриха стенописи и 8 бр. оловни печата, скрепявали кореспонденцията на членовете на една от най-известните византийски аристократична фамилии – фамилията Ватаци, чийто представител Йоан III Дука става и император на Източната римска империя. Средновековната крепост “Малкото кале” се явява единственият засега археологически обект в днешните български земи, отразяващ архитектурния ренесанс, настъпил във Византия по времето на Комнините. Освен това средновековната крепост е най-близко разположеният до Константинопол проучван археологически обект на територията на България. Крепостта е разрушена по време на Третия кръстоносен поход в края на XII век.

Целите на екипа през настоящия археологически сезон са завършване на проучването на източния вход и вътрешното пространство в крепостта. С усилията на РИМ – Ямбол и Община Болярово през 2017 г. “Средновековната крепост Малкото кале“ получава статут на недвижима археологическа ценност от “национално значение“ и е място, където студентите от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) провеждат своята археологическа практика.