РИМ – Ямбол представя: Денят на лятното слънцестоене 

Уважаеми граждани и гости на град Ямбол,
очакваме Ви на 21 юни, в 5.00 ч. в АР „Тракийски и античен град Кабиле“ ! Ще имате възможност да съпреживеете част от магическата обредност през хилядолетията на едно светилище – орфически ритуал по посрещане на Бога – Слънце. „Магическата обредност през хилядолетията на едно светилище“ получи правото да използва логото на Европейската година на културното наследство. Европейската година на културното наследство през 2018 г. включва над 70 000 събития на европейско, национално, регионално и локално ниво.Идеята на годината е всички да преживеят, да оценят и да се насладят на културното наследство. Всеки е поканен да участва в хилядите дейности, които ще се проведат в цяла Европа с цел по-тясна ангажираност на хората с културното наследство.

Орфически ритуал по посрещане на Бога – Слънце

ПРОГРАМА:

Археологически резерват „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ”

5.15 – 5.20 ч. Танц на Жриците (площадката за наблюдение)

5.20 – 5.30 ч. Ритуално шествие до светилището

5.30 – 6.00 ч. Обредна възстановка (светилището)

6.30 – 7.30 ч. Демонстрационни наблюдения на слънцето с телескопи

(площадката за наблюдение)

8.00 ч. Представяне на „слънчева храна” (пред изложбената зала)

РИТУАЛНА ЗАЛА – ЯМБОЛ

10.00 ч. Откриване на изложбата „Свещените места на траките по долното течение на река Тунджа”

10.30 – 11.10 ч. Лекция на проф. д.и.н. Валерия Фол „Слънцебогът, светлината и тъмнината”

11.15 – 12.00 ч. Лекция на д-р Ружа Попова „Кентаври и конници в района на Ямбол”

 

Организатори – община Ямбол, Регионален исторически музей – Ямбол

със съдействието на ДТ „Невена Коканова”, ОДК – Балет „Кала”,

АОП – Ямбол, ПГХТТ – Ямбол, ОП „Туризъм и култура“ – Ямбол

Сценарий – проф. д.и.н. Валерия Фол

Композитор – Александра Фол